Železniční mosty pod Vyšehradem

Železniční most pod Vyšehradem se za více než sto let své existence stal ikonou. Ikonou v dobrém smyslu toho slova. Mostem, který se vymyká z mozaiky pražských mostů bez konstrukce nad mostovkou, mostem, který je vyjímečný svým umístěním pod vyšehradskou skálou, mostem, který uvozuje centrální krajinu vnitřní Prahy tvořenou Vltavou...

(01/06) Situace