Lávka Rajská zahrada

Návrh přemostění „Rajská zahrada“ ve stupni projektu pro stavební povolení vychází z dokumentace pro územní rozhodnutí a z podmínek vydaného územního rozhodnutí. Respektuje polohu i výšková omezení, typ příhradové konstrukce a dvojici schodišťových věží s eskalátory. Základním principem navrhovaného architektonického řešení je vizuální jednota celé stavby...

(01/05) Půdorys celkový