Smuteční síň Strakonice

Architektura je velice prostá až minimální. Pracujeme se třemi prvky – volně stojícími zdmi, které vymezují předprostor síně i vlastní objekt, levitující horizontální deskou, zastřešující prostor před vstupem a přecházející do střechy síně a v neposlední řadě se zelení. Stávající vzrostlé stromy jsou hlavním kompozičním prvkem interiéru síně i vlastního smutečního obřadu.

(01/04)
(01/39)