Česky   English

ATELIER 6, s.r.o. architektonická kancelář

Atelier 6 vznikl na jaře 1992 a tvoří jej čtyři společníci:
Ing.arch. Libor Čížek
Ing.arch. Ondřej Moravec
Ing.arch. Michal Nekola
Ing.arch. Radek Šíma

Zaměření atelieru
návrhy a projekty občanských a obytných staveb, rodinných domů, administrativních budov, průmyslových staveb, interiérů, urbanistické studie a územně plánovací podklady

Rozsah poskytovaných služeb

 • územně-ekonomické poradenství, studie výtěžnosti pozemků a staveb
 • komplexní zpracování projektové dokumentace
  • urbanistické a architektonické studie
  • územně plánovací podklady, zajištění změn územně plánovací dokumentace
  • dokumentace pro územní a stavební řízení
  • zastupování investora při komplexním projednání dokumentace a vyřízení rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení
 • dokumentace pro provedení stavby
 • tendrová dokumentace a spolupráce při vyhodnocení nabídek dodavatelů stavby
 • autorský dozor projektanta při realizaci stavby
 • technický dozor investora při realizaci stavby
 • spolupráce při kolaudačním řízení stavby a dohled nad odstraňováním vad a nedodělků
  • návrh a projekt interieru budov, design nábytku a doplňků

 
© 2010 Atelier 6 s.r.o.   HMS Design s.r.o.   Aretin Geoinformatics s.r.o.